Toyota Nordvik har planer om å bygge ut sine lokaler i området ved bruhodet i byen. I sammenheng med den utbyggingen har konsernledelsen besluttet å flytte sin avdeling fra Børøya i Hadsel til Sortland.

Vil samles

Daglig leder Morten Michalsen i Toyota Nordvik AS i Bodø opplyser til Vesteraalens Avis at årsaken til at man har besluttet å samle aktiviteten er den korte avstanden mellom Stokmarknes og Sortland, og at det derfor er hensiktsmessig å samle aktiviteten og kompetansen på ett sted.

- Servicetilbudet blir mer komplett, og avdelingen blir mer fleksibel enn hva tilfellet er i dag, sier Michalsen.

- Når skjer flyttingen?

- Den iverksettes når nybygget på Sortland står ferdig. Det blir ikke i 2016, men etter all sannsynlighet til neste år, sier han.

- Hva sier du til de som synes det er trist at bilforetningen på Stokmarknes nå forsvinner. Det har jo vært slik aktivitet der i mange tiår?

- Vanskelig avgjørelse

- Det er alltid vanskelig å ta slike avgjørelser, og det er klart at det er reist spørsmål internt i organisasjonen om dette er nødvendig. Men for oss ble det etter hvert naturlig å ta denne beslutningen. Vi tror at vanene vil endre seg, og at dette går greit, sier Michalsen. Han understreker at Toyota vil fortsette å jobbe hardt for å gjøre sine kunder så fornøyde som mulig.

- Våre ansatte på Stokmarknes får alle tilbud om ny jobb på Sortland.

- Hvordan er lønnsomheten ved avdelingen på Stokmarknes?

- Vi pleier aldri å kommentere lønnsomheten ved de ulike avdelingene, men når det er sagt vil jeg understreke at avdelingen på Stokmarknes er godt drevet, og at økonomien ikke har vært avgjørende når beslutning om flytting er tatt. De praktiske hensyn har vært viktigere.

- Vil det nedfelles klausuler som gjør at det ikke vil komme ny tilsvarende virksomhet i lokalene på Børøya etter at dere flytter?

- Det er det Toyotas eiendomsselskap som avgjør, men slik jeg ser det er det ikke naturlig at det kommer tilsvarende virksomhet i disse lokalene, sier han.

- Neppe lurt

Den erfarne mekanikeren Geir Eide er tillitsvalgt for de ansatte ved Toyota. Han opplyser til VA at avgjørelsen kom brått på de ansatte.

- Det er inntil nylig brukt store beløp på lokaler og utstyr. Vi som jobber synes avgjørelsen som er tatt er tullete. Vi betjener et stort marked i Hadsel, hvor halvparten av oppdragene gjelder andre kjøretøy enn Toyota. Det konkourransefortrinnet blir borte når verkstedet flytter til Sortland. Det er merkelig dersom det ikke dukker opp et nytt bilverksted på Stokmarknes. Her