Lørdag 6.februar går Nordland Fremskrittspartiets fylkesårsmøte av staben i Bodø. Under årsmøtet skal Nordland Fremskrittspartiets ungdom [FpU] fremme en resolusjon der man vil at intolerante trossamfunn skal miste statsstøtten.

Formann i Nordland FpU, Rudi Helmersen (23), forklarer nærmere:

– Med intolerante trossamfunn mener vi i Nordland FpU trossamfunn som ikke fremmer eller praktiserer likestilling som burde være en selvfølge i et vestlig demokrati. Vi ser for eksempel at en rekke moskeer praktiserer kjønnsdelt bønn, fremmer homofobi, mannssjåvinisme, antisemittisme og ikke tillater likekjønnet ekteskap, sier han i en pressemelding.

Helmersen ser positivt på hvordan den norske kirke har fulgt med i timen og forstått at vi faktisk er i 2016:

–  Vi ser nå at kirkerådet vil at kirkemøtet skal fatte et konsensusvedtak i spørsmålet om vielsesliturgi for likekjønnede. Dette er jo også noe den norske kirke har blitt kjent for, at både menn og kvinner kan være prester og biskoper, sier han i pressemeldingen.

Han og partiet mener at Norge nå må være klare.

– Norge må gi et klart signal til religioner som ikke forstår og tilpasser seg at vi faktisk er i 2016, der disse dermed mister all økonomisk støtte fra norske skattebetalerenes lommebok, slår han fast i pressemeldingen.