Tidligere rådmann Rolf Lossius jobber med et saksframlegg der økning av antall flyktninger til kommunen.

Sortland bosatte i fjor 35 flyktninger. Politikerne har bedt om å utrede en bosetting fra 45-70 flyktninger i år.

– IMDI sier at dette ikke er en dugnad, det vil vedvare over tid. I et telefonmøte i morges presiserte de at det de primært ønsker er enslige mindreårige under 15 år. Det medfører en del utfordringer, orienterte Lossius under formannskapsmøte torsdag.

I fjor bosatte Sortland under ti flyktninger under 15 år.

Samarbeid

Lossius skisserte et samarbeid mellom flykningtjenesten, boligstiftelsen, voksenopplæringa og Nav.

– Enten kan man ta dem inn i fosterhjem, men Vesterålen har en høy grad av fosterhjem, så det er vanskelig å forutsi en økning. Om vi går for enslige mindreårige under 15 år, er det en eller annen form for institusjon, sa Lossius, og utdypet:

– Vi ser en situasjon med mange menn som kommer alene. Vi må anta at en del av dem vil søke om familiegjenforening. Da får vi også et behov for større boliger.

Kan investere

Lossius mener nøkkelen til å møte en betraktelig økning i flyktninger under 15 år kan være et tettere samarbeid med boligstiftelsen.

– De kan gå inn på leiemarkedet eller kjøpe boliger. De har dessuten tomter som kan utvikles til boligformål, sa Lossius.

Han pekte dessuten at en økt flyktningbosetting av barn ville gi økt ressursbruk i skolene, skolehelsetjenesten, psykiatri, voksenopplæringa og i barnevernet.