Øvelsen er en årlig oljevernøvelse, hvor flere etater er med. Øvelsen gikk over to dager, og ble avslutta forrige uke.

– Det er en interkommunal årlig øvelse, i området rundt Bergen, der vi øver på å bekjempe akutt forurensing. Først vart det Equinor lokalt som leda øvelsen, og så var scenarioet at en oljetanker var gått på grunn, og begynte å lekke. Så kommer vi inn med ressurser, og så slepebåter, og ressurser fra Kystverket. Det er snakk om store båter, store lenser. Ledelsen ble overført til oss i løpet av øvelsen, sier skipssjef Bjørn Amundsen på  KV «Sortland».

Det var rundt 14-15 båter med, og mange store lenser i vannet.

Popkorn som oljesøl

Det var fiskebåten «Havglans» som i dette tilfellet fikk være havaristen.

I øvelsen ble det ikke brukt olje - men popkorn. 15 kubikk popkorn ble kasta på sjøen av fiskebåten, så var målet med øvelsen å fjerne denne. (Amundsen vet dessverre ikke hvordan alt dette popkornet ble poppet til øvelsen.)

– I virkeligheten kan slik opprydding ta flere dager eller til og med måneder.

Mye av øvelsen handla om å øve på samarbeid, ifølge Amundsen.

– Det vi øvde på nå, var samarbeidet mellom de forskjellige etatene. Nofo, Sivilforsvaret på land, kommunale etater som brannvesenet. Det var masse folk og ressurser i sving, som ble leda av Equinor og så overført til oss utover i øvelsen. Et av momentene var samhandlinga i forbindelse med overtakelsen, sier han.

Det er formelt Kystverket som har ansvar for akutt forurensing, og Kystvakta fungerte derfor som en ressurs for dem under øvelsen.

Store øvelser

Amundsen beskriver øvelsen som vellykka.

– Det var en veldig vellykka øvelse. Vi fikk øvd på alle momentene, alle fikk prøvd lensesystemene sine. I hvert fall fire store lensesystemer, som samler opp popkornet. Og et system hvor vi brukte en litt mindre lense, og tok ringer rundt havaristen, for å hindre ytterligere utslipp, sier han.

Kystvakta deltar i mange slike øvelser i løpet av et år. For KV «Sortland» sin del, anslår Amundsen at skipet er med på 2-3 øvelser i året.

– Vi har i år vært med på denne, og så skal vi delta i en ny, stor øvelse neste uke. Den heter Olje på vannet-øvelse 2018. Da skal det fysisk være olje på vannet, som skal fanges opp. Nofo arrangerer den. Det er nok 2-3 øvelser i året for vårt fartøy. Enkelte år er vi ikke med, og må øve for oss selv. Da er andre Kystvakta-båter med i stedet, sier han.