«Sortland eldreråd fraråder nedleggelse av bussterminal»