Mannen forsøkte å dyrke hasj på soverommet sitt.

I august i fjor ransaket politiet en leilighet på det stedet mannen leide.

På soverommet hadde tiltalte satt opp et telt. Teltet var cirka to meter i høyden og 1-2 kvadratmeter i omkrets og inneholdt to potter. Disse pottene hadde blitt brukt til dyrking av to planter cannabis sativa. Teltet var for øvrig utstyrt på en måte som tillater dyrking av nevnte planter. De aktuelle plantene hadde tiltalte høstet fra noen tid i forveien. Fra plantene fikk tiltalte cirka 40 gram marihuana som ikke var tørket, skriver Vesterålen tingrett i dommen.

Tingretten konstaterer at det er ulovlig å dyrke hasj. Den domfelte mannen forklarte til politiet at hensikten med dyrkingen var at han skulle slippe å kjøpe hasj. I retten anslo mannen at plantene ville kunne gitt han 40 gram utørket plantemateriale. Aktor vist til rettspraksis, og ga overfor retten en begrunnelse på hvorfor retten måtte legge til grunn at plantene kunne gi 60 gram tørket plantemateriale.

Retten kom fram til at plantenes produksjonspotensial ble styrende for dommen, og viser til en dom i Gulating lagmannsrett om kjøp og oppbevaring av 50-60 gram hasj.

Den domfelte mannen er tidligere dømt for narkotikaovertredelser. Dette ble bemerket som straffeskjerpende. Mannen tilstod både overfor politiet og for domstolen. Dette er formildende, mener retten.

Saken havnet i retten fordi tiltalte var uenig med politiet og påtalemyndigheten om hvor stort kvantum som ble dyrket. Retten fant at dette ikke skulle telle skjerpende, og ga 24 dager fengsel og en bot på 5.000 kroner.