En mann sto i Vesterålen tingrett tiltalt for flere tilfeller av bruddvegtrafikkloven.

Forholdene han var tiltalt for var:

  • Torsdag 9. april 2015 førte han i Vesterålen en personbil til tross for at han var påvirket av berusende eller bedøvende middel.

  • Onsdag 17. juni 2015 førte han i Vesterålen en varebil til tross for at han var påvirket av berusende eller bedøvende middel. Han hadde her heller ikke gyldig førerkort for denne typen bil.

  • Lørdag 4. juli 2015 førte han en personbil i Oslo til tross for at han var påvirket av berusende eller bedøvende middel. Han hadde her heller ikke gyldig førerkort for denne typen bil.

  • Onsdag 17. juni i Vesterålen for å ha kjørt en varebil i 110 km/t  til tross for at tillatt hastighet på stedet var 60 km/t.

  • Onsdag 19. august 2015 førte han en moped i Oslo til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for dette.

Smertestillende

Tiltalte forklarte i retten at han brukte smertestillende medikamenter etter en ulykke. Han innrømte at han delvis brukte medikamentene for å døyve smerter, men også for å oppnå rus.

Han innrømte å være påvirket og rusa i tilfellene den 9. april og 4. juli. Han var usikker på påvirkningsgraden under kjøringen 17. juni da han like etter kjøringen inntok 20mg. metadon.

Den 9. april 2015 ble tiltalte stoppe i en trafikkontroll. Tiltalte var mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Blodprøven tatt samme dag viste et utslag for klonezepam, alprazolam og metadon i mengder som tilsier en promille på 1,2. Tiltalte hadde heller ikke med seg førerkortet. Det er uklart om tilalte fikk med seg at retten til å kjøre bil ble inndratt ved dette tilfellet.

17. juni ble han stanset i en trafikkontroll igjen da han hadde kjørt 110 km/t i ei 60-sone. Siktede forviste da en midlertidig kjøretillatelse som ble inndratt. Mannen fikk da kjøre til politistasjonen for å gi forklaring. Tiltalte regnet da saken som avsluttet. Han sa i retten at på grunn av stress tok to tabletter metadon. Etter dette ble tiltalte innbrakt for blodprøve og blodprøven viste utslag for metadon og oxazepam. Retten så derfor på det som at det ikke kan regnes som sikkert at tiltalte var ruset da han ble tatt i kontroll for fart tidligere på dagen. Han ble derfor ikke dømt for beruselse ved dette enkelttilfellet.

I forhold til anklagen om å ha kjørt uten førerkort 9. april 2015 sa tiltalte i retten at han ikke hadde oppfattet denne beskjeden. Han hadde også i Oslo fått midlertidig kjøretilltatelse. Retten la dette til grunn at tiltalte handlet i god tro.

Tiltalte har tre ganger tidligere blitt bøtelagt for overtredelse av vegtrafikkloven. Dette ble tillagt skjerpende vekt av retten.

I dommen tas det hensyn til at tiltalte daglig har tatt i bruk smertestillende medikamenter og at han har selvmedisinert seg uten at legemidler har vært forskrevet av lege. I samspann med daglig inntak av medikamenter innrømte tiltalte at han i samme periode har kjørt bil. Retten mener derfor det kan legges til grunn at tiltalte har utvist kritisk atferd over tid.

Dommen

Mannen ble frifunnet på flere av feltene deriblant vegtrafikkloven paragraf 31 første ledd, andre ledd, tredje og fjerde ledd samt paragraf 22 første ledd og paragraf 22 femte ledd og ett tilfelle av overtredelse av vegtrafikkloven paragraf 31 første ledd og pragraf 24 første ledd.

Han ble imidlertid dømt på flere andre punkter.

Dette første til fengsel i 55 dager, en bot på 33.000 kroner alternativt 15 dager ekstra i fengsel. Fullbyrdingen av straffen utsettes i to år på det særvilkår at mannen deltar på et program mot ruspåvirket kjøring.

Mannen er også fradømt retten til å kjøre motorvogn i fire år. Han må ta ny førerprøve for å gjenvinne retten til lappen.

Saksomkostningene ble ikke pålagt mannen, da han ble frifunnet på flere punkter.