I 2014 skulle et utvalg ledet av jussprofessor Karl Harald Søvig gå gjennom adopsjonsloven og oppdatere den. Utvalget mente at Horne og regjeringen bør si ja til stebarnsadopsjon etter surrogati dersom den ene partneren har et biologisk forhold til barnet.

Vårt Land skriver at etter høringsrunde og gjennomgang av forslaget er Horne klar med ny adopsjonslov.

–Jeg avviser forslaget om stebarnsadopsjon etter surrogati. Det reiser juridiske og etiske utfordringer. Det kan bli oppfattet som en legitimering av surrogati. Men fordi surrogati ikke er lovlig i dag, sier vi nei til forslaget fra lovutvalget, sier Horne.

I lovforslaget fra statsråden står det at adopsjon får et eget formål: at det skal være det beste for barnet. Det skal ikke være mulig å adoptere et ukjent barn utenom en organisasjon dersom en norsk organisasjon har adopsjonssamarbeid med det landet barnet blir adoptert fra. I tillegg skal den som søker om å få adoptere ektefellens barn, som hovedregel ha oppfostret barnet i minst fem år, og må ønske å oppfostre barnet videre.

Horne har også senket aldersgrensen for når en adoptert har rett til å få vite hvem de biologiske foreldrene er, fra 18 til 15 å