– Vi skal ned med en vannkum til det bygget her, sier Jarle Frantzen i Henriksen Maskinstasjon og peker på den gamle Nordlandsbank-bygget.

Han forteller videre at det skal legger vannledninger, og deretter skal det dekkes til igjen.

Frantzen forteller at de vil åpne veien igjen i starten av neste uke.

Like foran graveren skal det komme en ny vannkum. Foto: Dagny Elisabeth Ulland