- De aner ikke konsekvensene av havdelingsforslaget

foto