Fiskeridirektoratet skriver på sine nettsider at de de siste dagene har fått flere tips om fangst og observasjon av rømt oppdrettslaks i Kanstadfjorden i Lødingen. Fisken skal ha hatt en størrelse på 5-6 kilo.

Fiskeridirektoratet opplyser at de er i dialog med virksomheter som har oppdrettsfisk i denne størrelsen i området.

De ber også om tips fra publikum som fanger eller observerer rømt oppdrettslaks nærliggende områder.

Her kan du tipse Fiskeridirektoratet.