Rommiljøet ved UiT i Narvik vil engasjere studenter fra mange ulike miljøer i arbeidet med å få en studentsatellitt sendt opp fra Andøya Space Center i 2024.

Det skriver Universitetet i Tromsø (UiT) i ei pressemelding. Planen er blant annet at forsking på romsøppel vil være en del av satellittprosjektet.

– Vi har ei utfordring med det som er etterlatt i rommet. Denne utfordringa kan være en innfallsvinkel for satellittprosjektet, sier førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen, Institutt for elektroteknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT Narvik.

Han opplyser om at rundt 330 millioner objekter går i bane rundt jorda. Et fragment med en diameter på en millimeter har «der ute» en hastighet på 10 kilometer i sekundet.

– Treffer den noe - eller noen - tilsvarer det å bli truffet av en bowlingkule i 520 km/t.

UiT ser for seg et bredt UiT-samarbeid om satellitten og dens nyttelast. Hovedmålet med prosjektet er å bygge, teste og deretter skyte opp en studentsatellitt i bane rundt jorda. Et viktig bidrag vil også være å utdanne flere ingeniører og sivilingeniører for romvirksomheten i Nord-Norge.

UiT og Andøya Space signerte nylig en overordna avtale for å sikre en videreutvikling av et mangeårig samarbeid innen forskning, utdanning og næringsutøvelse, står det i pressemeldinga fra UiT.

Avtalen bidrar til å styrke den faglige virksomheten både ved UiT i Tromsø og i Narvik samt ved Andøya Space, gjennom felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

Utviklinga og oppskytinga av en nordnorsk studentsatellitt fra Andøya vil være et godt bidrag inn i en slik avtale, påpeker Ellingsen, ifølge meldinga.