Pasienter må ligge lenger på grunn av streik

foto