Det melder Staven Grus på sin Facebook-side.

Moloen vil bli stengt fra 07:00 onsdag til 14:00 fredag denne uken.

Årsaken til at moloen vil være stengt er på grunn av veiarbeid.

– Omkjøring via Fv7666 Innfartsveien og Fv821. Fortau vil være tilgjengelig for gående og syklende, melder Staven Grus.