Det opplyser kommunen på sin hjemmeside.

ØHD er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud av allmennhelsetjenesten lokalt. Dette tilbudet er for pasienter som trenger å bli innlagt for behandling, observasjon og pleie.

– Til tross for stor anstrengelse har det ikke vært mulig å få inn nok sykepleiere til ferieavviklingen. Vi har for lav sykepleierdekning til å drifte forsvarlig om vi skal tilby ØHD-plass, skriver kommunen.

På grunn av dette vil det ikke være ØHD-tilbud fra 27. juni til og med 14. august.