Først sviktet turistene, så kom ny nedstenging. Slik har de holdt åpent