Ifølge den nasjonale portalen for familiedyr på avveie, Dyrebar.no, er det nå registrert 9241 familiedyr på avveie i Norge. En tredel av disse er registrert som funnet og tatt vare på av finner, men det har ikke vært mulig å identifisere eier da de mangler chip.

– Familiedyr anses som fullverdige familiemedlemmer av stadig flere nordmenn. Å miste et familiedyr oppleves som traumatisk og veldig vondt, forklarer Anders Brochmann i Dyrebar.no i en pressemelding.

Må oppdateres

Har du ID-merket familiedyret, er det vel så viktig at kontaktopplysninger er oppdaterte hos DyreID ved flytting eller andre endringer. Både politi og lokalavdelinger kommer over dyr som er chippet, men viser feil kontaktopplysninger.

– Før man reiser på ferie må man sjekke at kontaktinformasjonen stemmer i DyreID. Det er viktig slik at eier kan spores raskt, spesielt når dyr blir påkjørt. Om man ikke greier å finne eier til et skadet dyr vil det i verste fall medføre at dyret blir avlivet. Det viser seg at dyr som ikke er ID-merket i praksis mangler rettsvern, sier daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Viktig investering for dyrets velferd

ID-merking er en engangsinvestering i god dyrevelferd og alle dyr kan chippes. En mikrochip fungerer i praksis som et eierbevis og øker dyrets rettsvern. Ifølge DyreID er over 70 prosent av hundene ID-merket.

Eiere av katter, kaniner og andre dyr derimot er ikke like flinke.

– I Sverige er det lovpålagt med ID-merking av hund og katt og vi håper at det samme vil bli gjeldende i Norge. Dette er spesielt viktig i Norge fordi dyrenes rettsvern er tett knyttet opp mot dyrets eier, forteller Roaldset.