I dag flyttes ambulansehelikopteret til Harstad: Dobler reaksjons- og utrykningstiden