Teknisk sjef: – Jeg er usikker på om vi dekker lovens intensjon

foto