Forsvarssjefen: Forsvaret bør overta Evenes flyplass