Det er spesielt en sak som gjør at Sandberg vil fortsette, skriver VG. I forrige uke sendte han forslag til Stortinget om at torsketrålere med plikter til landanlegg skulle slippe unna med å betale 100 millioner kroner og gi i fra seg 20 prosent av torskekvotene sine.

-Jeg har fremmet en av de største strukturendringer innenfor fiskeri og har snart fått juling i en hel uke. Pliktsystemet er en av de store sakene som har lagt lokk på utviklingen i Nord-Norge, men det gjenstår en ting, nemlig Eidesen-utvalget, som er en enda større sake. Den er på høring fram til 28. april, og den greier jeg ikke å ferdigstille i løpet av 2017. Derfor må jeg gå på noen år til som fiskeriminister for å få det på plass, sier Sandberg til VG.

Sandberg gir 10 dagers ekstrafrist Fiskeridepartementet forlenger fristen for å komme med innspill til Eidesen-utvalgets innstilling om nytt kvoteystem. Kontroversielt

Eidesen-utvalget er oppkalt etter lagmann Arild O. Eidesen, som i en årrekke var statens kontrollør i Norges Råfisklag. Eidesens utvalg har fremmet en rekke forslag som, hvis de blir vedtatt, kommer til å forandre fiskeri-Norge til evig tid. Blant annet åpnes det for at kjøpte kvoter skal kunne eies til evig tid.

Forslagene fra Eidesen:

  • Strukturkvoteordningen bør avvikles og erstattes av en ny sammenslåingsordning uten tidsbegrensing. Strukturkvoteordningen er tidsbegrenset.

  • Dagens strukturkvoter med tidsbegrensning omgjøres slik at fartøyeier beholder en del av strukturgevinsten som økt grunnkvote, mens den andre delen avgis. Et flertall foreslår at strukturgevinsten fordeles til strukturgruppene, et mindretall at deler av strukturgevinsten brukes til opprettelsen av en statlig kvotebeholdning.

  • 20 prosent av et fartøys kvoter bør kunne leies ut.

  • Ekstrakvoteordninger som bonusordning for levendefangst, agnkvoter, rekrutteringskvoter og kystfiskekvote bør gjennomgås, og utvalget anbefaler at slike ordninger tas av totalkvoten. De bør også begrenses til en maks andel av totalkvotene.

  • Kvotesystemet bør i størst mulig grad utformes med garanterte fartøykvoter og at denne utviklingen bør påskyndes.

  • Fartøygruppene i kystflåten deles inn i grupper etter faktisk lengde, og det settes skott på 11 og 15 meter, uten adgang til å flytte kvoter mellom gruppene.

  • Det bør være mulighet for strukturtilpasning også for fartøy under 11 meter. Det vil si kjøp og salg av kvoter.

  • Utvalget vil beholde åpen gruppe. Den er en viktig arena for blant annet rekruttering.

  • Dagens kvotetak, eierkonsentrasjonsbegrensninger og regionale bindinger legges fortsatt til grunn. Avkortninger ved salg og sammenslåing bør avvikles, og kondemneringsordningen bør avsluttes for gruppene som har hatt strukturkvoteordning.

  • Dersom kvotesystemet effektiviseres slik utvalget foreslår, bør det innføres en ressursrente i fiskeriene. Deler av ressursrenten bør kreves inn til fellesskapet. Utvalget har ulike forslag til hvordan deler av ressursrenten kan innkreves, men er enig om at endringer i kvotesystemet og innkreving av en ressursrenteskatt på skje samtidig.

Dette er forslagene til nytt kvotesystem Utvalget som har sett på hvordan kvotesystemet i fiskeriene bør innrettes for framtida overleverte i dag sin innstilling (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg. De vil blant annet avvikle strukturkvoteordningen. Forsvarer

Fiskeriministeren forsvarte også «pliktforslagene» sine i Svolvær i helga. Der var han til stede under VM i skreifiske.

– Fra man begynte med plikter har det bare gått en vei og det er nedover, sa Sandberg ifølge Lofotposten.

Han tok til motmæle mot dem som har omtalt en kompensasjon på 100 millioner kroner som «fjottpenger».

– Jeg synes jeg skal ha respekt for at jeg gikk mot ekspertisen. For ekspertisen sa null. Tilbudsplikten er verdt null, sa Sandberg, ifølge Lofotposten. Han understreker at dersom man skulle ta 100 prosent av kvotene fra trålerne med plikter, vil det kunne gi langvarige rettsprosesser.