- Det er en god idè som ikke er skutt ned. SINTEF har analysert prosjektet grundig og mener at det er mulig å bygge brua, sier Kverndal til VOL.

Tirsdag skrev VOL at ordfører i Bø, Sture Pedersen, ikke har gitt opp prosjektet med å få realisert den såkalte Bø-brua. Pedersen fortalte at han kontinuerlig jobber med å forløse prosjektet, selv om mange tror han har skrinlagt det.

- Medietrykket har vært mye mindre de siste årene. Men jeg har hele tiden jobber kontinuerlig med å løfte ideen opp på et høyere nivå, uttalte han til VOL tirsdag.

- Krevende finansiering - Jeg har ikke gitt opp Bø-brua Ordfører Sture Pedersen lanserte Bø-brua for sju år siden. Han har fortsatt et håp om at han får se den ferdige broa i løpet av sin levetid.

En av dem som var involvert i en tidlig fase av planleggingen, var tidligere seniorrådgiver i SINTEF, Arnt-Ivar Kverndal.

Kverndal, som for øvrig er Bø-fjæring, er blant dem som har aller mest kunnskap om prosjektet. Han tror fortsatt det er mulig å bygge en energibru ved hjelp av bølgekraft og energiproduksjon. Han tror finansieringen blir en avgjørende faktor.

- Teknologien er der. Utfordringen er finansieringen. Man antar at kostnadene vil ligge på et sted mellom fem og sju milliarder kroner. Det er mye penger, men samtidig ikke hinsides dersom man ser på det forventes å bruke på E39, som er mer enn 400 milliarder. En utfordring er at dagens strømpriser er mye lavere enn de var da prosjektet ble lansert. Spørsmålet da vil være om det er lønnsomt nok å satses på en bru som skal finansieres gjennom energiproduksjon, sier han.

Vurderer samfunnsnytten

En av faktorene som han tror kan tale mot at prosjektet får grønt lys, er samfunnsnytten av en slik bru.

- De som skal vurdere om en slik bru er liv laga, kommer til å vurdere den potensielle samfunnsnytten. Vil brua redusere tallet på dødsulykker ?,vil den føre til økt verdiskapning?, Hvor viktig er prosjektet for Vesterålen? De må også være en enighet i regionråd og involverte kommuner om at et slikt prosjekt er noe man virkelig vil satses på. Alle disse faktorene vil bli grundig undersøkt og analysert, presiserer han.

Neppe i Bø først Med på bruprosjektet - Det man nå gjør er å forankre dette spennende prosjektet i landets tyngste forskningsmiljø, sier Arnt-Ivar Kverndal i SINTEF om «Kindereggbrua» mellom Bø og Hadsel.

Kverndal håper at et slikt grønt, energibruprosjekt ser dagens lys i hans levetid. Om det derimot blir mellom Bø og Hadsel, eller langs riksveg 39, mener han er mer åpent. Han er likevel tvilende til at Vesterålen blir førstemann ut.

- Det blir interessant å se hva de kommer frem til. Miljøfaktorene blir også avgjørende, tror jeg. Jeg har ikke oversikt om en slik energibru har blitt bygget i Kina på noe tidspunkt. Uansett tror jeg ikke at brua mellom Bø og Hadsel blir den første, enten det blir i Norge, Europa eller verden. Det er nok mer sannsynlig at det blir langs E39, der de ønsker å knytte sammen alle øyene utenfor Bergen, forklarer han.

- Må tenke i lange løp

Kverndal mener likevel det er riktig at Bø-ordføreren og andre engasjerte pådrivere fortsetter å kjempe for brua. Han mener det er den eneste måten å komme videre på.

- Når man jobber med prosjekter innenfor infrastruktur må man alltid tenke i lange løp. Det tar ofte mellom 20 og 30 år å realisere et prosjekt. Det handler om å ikke gi seg og ha nok utholdenhet og på den måten holde liv i forslaget, slår Arnt-Ivar Kverndal fast