Det var natt til lørdag 17. august at andværingen stjalen Volkswagen Caravelle på Andenes og satte kursen mot Stamsund. På retur tilAndenes, havnet bilen i grøfta ved Dal i Vestevågøy og bilen ble totalvrak.

Andværingen hadde drukket alkohol og tatt medikamentersom inneholdt narkotika før kjøreturen fant sted. Han hadde i tillegg værtvåken et helt døgn og var svært trøtt da han kjørte i grøfta.

Blodprøve tatt cirka én time og 40 minutter etterutforkjøringen, viste en innhold av medikamenter i blodet som tilsvarer enpromille på 1,75.

Andværingen hadde ikke førerkort for personbil dakjøreturen fant sted.

Vesterålen tingrett mener at handlingen skal medførefengsel i 60 dager og en bot på 15.000 kroner. I tillegg er andværingen foralltid fratatt muligheten til å få førerkort.

Han måi tillegg betale bileier og forsikringsselskapetVardia en erstatning på 24.000 kroner.

Andværingen må også betale saksomkostninger med 3.000kroner.