Bondelaget deltar i en landsdekkende kampanje før påske hvormålet er å vise fram hvor viktig norsk landbruk er for Norge. Den tilsvarende kåringen avbondevenner i fjor ble en suksess, og det følges opp i år ved å kåre nyebondevenner.  Disse har spesielt fokus på mat fra norsk landbruk, ogfremhever kvaliteten på råvarene.

John-Eirik Bjørlo og Sortland bondelag sørget for å sette pris på Bø gårdsslakteri, Marthahaugen gård, Siri Amelie Hella, Matfag på Myre og Vesterålsmat under markeringen på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva.