I juni sendte Vøllestad en henvendelse til Andøy kommune om at, spesielt busser og andre store kjøretøy, kjører altfor fort i krysset Kong Hans Gate – Snarveien på Andenes. I henvendelsen opplyser han at mange barn leker i området, og at alle skolebarna fra Andenes skole går denne veien, og gjennom dette krysset, til og fra undervisning i idrettshallen.

– Veldig mange ganger ser jeg at store kjøretøy kjører uforsvarlig fort og en dag skjer det en ulykke, skriver Vøllestad. Han ber om at Andøy kommune gjør tiltak.

– Jeg ber om at det settes opp fartsdumper som begrenser dette umiddelbart, skriver han.

Veitrafikkloven

29. september, nesten fire måneder etter at han sendte henvendelsen, fikk han svar fra Andøy kommune. Der poengterer enhetsleder Stein Andreassen at fartsgrensen på stedet er 50 kilometer i timen.

– At enkelte ikke har respekt for fartsgrenser og ikke ferdes hensynsfullt, vil ikke medføre at vi automatisk etablerer fartsdumper, skriver Andreassen. Han viser til at det er politiets oppgave å håndheve at fartsgrenser og trafikkregler overholdes.

LES OGSÅ: Slik får du behandlet DIN sak i kommunestyret

– Andøy kommune har ingen umiddelbare planer om å etablere fartsdumper i omtalte område, men deres henvendelse vil bli tatt med som et innspill i forbindelse med revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan, skriver Andreassen. Vøllestad sier til Andøyposten at han liten tro på at politiet har ressurser til å ha kontroll på alle gatehjørner i en kvadratur som den Andenes har.

30-sone i sidegatene

Den engasjerte firebarnsfaren slår seg ikke til ro med å vente til revideringen av kommunens trafikksikkerhetsplan, og fremmer nå et innbyggerforslag slik at politikerne i Andøy må ta stilling til den. I innbyggerforslaget fremmer han følgende tiltak for å øke trafikksikkerheten i sidegatene på Andenes:

1. Sette opp skilt som forhindrer store kjøretøyer å kjøre i Kong Hans Gate og andre smågater. Da vil det i teorien begrense tungtrafikk til Storgata. Vareleveringer er selvsagt en annen sak og et unntak.

2. Sette fartsgrensen til 30km/t over hele Andenes, bortsett fra i Storgata. Dette vil gjøre det bedre for trafikken rundt skole- og barnehageområder i tillegg, og dessuten gjøre det tryggere å ferdes over hele Andenes for myke trafikanter. Endres fartsgrensen til 30km/t åpner det kanskje også opp for fartsdumper også på senere tidspunkt, dersom fartsgrensen ikke holder.

– Skriv under på nett

Han viser til at det i dag allerede er boligområder på Andenes, for eksempel i Merket og deler av Strandgata og i Andenes sør, der hele området er 30-sone.

– Jeg ser ingen grunn til å ha 50-sone i sidegater. I tillegg har tungtrafikk ingenting å gjøre i sidegatene. De kan og burde kjøre utelukkende i Storgata som er dimensjonert for dette, sier skriver han. For at politikerne skal måtte ta stilling til et innbyggerinitiativ så kreves det at to prosent av kommunens innbyggere skriver under på saken på nettsiden www.minsak.no. For Andøy betyr det 100 underskrifter.

FORSLAGET: Her kan du lese Ørjan Vøllestads forslag på minsak.no

– Jeg håper de som er enige skriver under, slik at vi kan få forbedret sikkerheten og gjøre gatene tryggere for ungene våre, sier Vøllestad.

FARTSGRENSESONE: Slike skilt, som dette i Andenes sør, vil firebarnsfar Ørjan Vøllestad ha i alle sidegatene på Andenes. Fra før er det slike fartsgrense-soner med 30 kilometer i timen blant annet fra Bunnpris i Merket og til Kjerringnesset. Foto: Tony Gulla Sivertsen