I vinter ba helsekomiteen i Hadsel rådmannen om å utrede økonomiske konsekvenser av et forsøk med å bruke frivillige til å kjøre ut varm  mat til heimeboende noen dager i uka. Etter å ha foreslått, bedt og annonsert er det ikke kommet noen konkrete tilbude fra frivillig-Hadsel. Og dermed ber administrasjonen politikerne om å skrote forslaget.

- Da det ikke har meldt seg aktuelle frivillige som kan påta seg distribusjon av varm mat, kan det ikke fremlegges forslag til bemanningsplan, turnus og organisering. Rådmannen anbefaler at matombringing til hjemmeboende videreføres som i dag, heter det i et saksfremlegg som helsepolitikerne må ta stilling til i neste uke.