Geir Maan viser til at Statens Vegvesen nå ber om innspill, i forbindelse med investeringene som skal gjøres på Fylkesveg 82 mellom Risøyhamn og Sortland.

– Katastrofe å følge dagens trase

– Nå må lokale politikere i alle partier kjenne sin besøkelsestid. Nå har de en enestående mulighet til å legge frem forslag som kan gjøre Andøy et mer attraktivt og trygt sted å bo.

– Det må skje gjennom å kreve langt større tiltak på veistrekninga enn Vegvesenet i utgangspunktet legger opp til. Vegvesenet ønsker i utgangspunktet å la veien følge dagens trasé. Det er etter min mening en katastrofe om det skjer.

– Da gir vi slipp på muligheten til å få kortet ned kjøretida til Sortland vesentlig. Det kan man nemlig få til, dersom veien får ny trasé. For eksempel ved å legge veien utenom Maurnes.

– Få bort svingene

– Det har også vært lagt frem forslag om å la veien gå gjennom Forfjorddalen, og med tunnel vil man da kunne redusere avstanden og kjøretida enda mer. Dette var det LNS og Malvin Nilsen som foreslo.

LES OGSÅ: – De som har innspill må komme med dem nå

– Dette forslaget bør man ta frem. I tillegg bør det etter min mening vurderes å lage en rundkjøring på Strandsida av Sortlandsbrua, og la veien gå rett over raet, i stedet for å følge sundet og fjordtarmene langs dagens svingete trasé.

– Jeg ser at Vegvesenet påpeker utfordringer knyttet til vann og avløp til boligene i området. Ved å legge ny trasé utenom blant annet Maurnes og andre bygder, unngår man også det.

– En annen måte å angripe dette på, er å korte ned strekninga ved å fjerne masse unødige svinger. Veien bør også gjøres bredere, av sikkerhetsmessige hensyn, og for om mulig øke fartsgrensene her.

Store muligheter for næringslivet

Til tross for det store veiprosjektet mot Evenes, er det ingen tvil om at et stort veiløft mellom Andøy og Sortland vil kunne styrke attraktiviteten til Andøya Lufthavn Andenes.

Her ligger det et stort potensiale på flere områder. Det ene er sivil trafikk fra hele Vesterålen. Får man kortet ned avstanden, vil det bli enda mer fordelaktig for Vesterålingene å benytte regionens egen storflyplass.

– Men i tillegg vil dette gagne reiselivet i Andøy og Vesterålen. For da kan turistene flys rett inn til opplevelsenes sentrum, og slippe lange transportstrekninger med buss.

– I tillegg ligger det store muligheter for næringslivet her. Flyfrakt med fisk er kjempeaktuelt nå, og med kortere vei til resten av Vesterålen, kan dette bidra til at flere både hvitfisk- og lakseprodusenter i regionen ser til Andøy for å ta i bruk disse mulighetene.

Kan berge liv

– Kortere kjøretid er også viktig for beredskapen. Når det står om liv og helse, og hvert sekund teller. Da vil en ny veitrasé kunne berge liv. I framtida vil kanskje enda flere andværinger pendle til jobb.

– Da er også avstandene av viktighet.

– I Lofoten utreder Statens Vegvesen nå tolv nye traseer for ny vei mellom Leknes og Svolvær. Dette prosjektet burde være like viktig - og det må Vegvesenet få klar beskjed om!

– Det nytter ikke å ta fatt i dette når dagens vei er blitt asfaltert. Da er det for sent. Så av mange gode grunner bør alle lokale partier engasjere seg i denne saken. Jobb inn mot deres sentrale fylkespolitikere og mot sentralt hold. For dette er viktig! sier Geir Maan.