Resultatet er at brua har vært mørklagt de siste ukene.

– Spesielt etter ekstremværet ”Ole” har vi hatt problemer med mye fukt i lysmastene over brua. Sikringer har gått og ei mast ble ”svidd” da ledningsnettet ble overopphetet, sier Robert Nilsen som er byggelder på drift og vedlikehold elektro i Statens vegvesen i Lofoten og Vesterålen.

Det er ikke første gang brua har vært mørklagt det siste halve året. I september var det også en lengre periode uten lys.

Stor jobb

Sortlandsbedriften EL-Team har vedlikeholdskontrakten som blant annet omfatter Sortlandsbrua.

– De har feilsøkt videre og funnet en del jordfeil mellom mastene. Entreprenøren får oppdraget med å midlertidig reparere lysene, men det er en stor, omfattende jobb med tanke på trafikkavvikling. De må ut på brua med en stor lift. Det tar litt tid å få det gjort, sier Nilsen

Starter denne uka

Ifølge Nilsen er det beklagelig at brua har stått mørk en stund.

– Vi er klare over at det er en del som går over brua. Det er ikke noe særlig å gå der når det er mørkt, erkjenner Nilsen.

Prosjektleder for EL-Team, Ken Terje Øie, bekrefter overfor VOL at det er kartlagt brudd på kabler over brua.

– Vi håper å starte reparasjonene denne uka. Da er det å håpe at lysene også vil være ferdige denne uka også, sier Øie.

Nattarbeid

Vedlikeholdet vil trolig bli gjort i løpet av nattetimene for å være minst mulig til hinder for trafikken.

– Brua blir ikke stengt, men det blir redusert framkommelighet mens vi holder på, sier Øie.