Andøy kommune har utført en spørreundersøkelse etter anmodning fra ansatte ved flystasjonen.

Nettstedet aldrimer.no har publisert rapporten om undersøkelsen, som ble ferdigstilt mandag denne uka.

57 prosent vil vekk

Undersøkelsen ble utført mellom 19. og 31. august og består av 57 spørsmål. En del av dem er stilt til de ansatte ved Andøya flystasjon.

Undersøkelsen viser at bare en fjerdedel av de militært ansatte ved Andøya flystasjon er interessert i å bli med på flyttelasset til Evenes, mens hele 57 prosent sier de vil søke seg vekk ved en nedleggelse.

Når det gjelder de sivilt ansatte ved flystasjonen, ønsker bare rundt 14 prosent av dem å være med til Evenes. Samtidig svarer så mange som 62 prosent av de dem at de ønsker seg bort fra Andøya om flystasjonen legges ned.

– Viktig for Stortinget

Kommunen ville med undersøkelsen se hvilke konsekvenser en flytting av virksomheten ved Andøya flystasjon til Evenes vil ha.

– Andøy kommune mener det er viktig å belyse de samfunnsmessige konsekvensene aven flytting av virksomheten ved Andøya flystasjon til Evenes, og at resultatene av denne spørreundersøkelsen bringer ny kunnskap inn i denne diskusjonen. Kunnskap som er viktig for Stortinget i behandlingen av forslaget til langtidsplan for Forsvaret denne høsten og forvedtaket 4. november i år, skriver kommunen i forordet til rapporten.

Hele rapporten om undersøkelsen kan du lese her.

– Skolen kan bli lagt ned

I tillegg til de ansatte ved flystasjonen er 600 andre innbyggere i Andøya spurt i undersøkelsen. Kommunen har fått 173 svar i tekstform. Noen av dem kan du lese her:

En barnehageansatt tenker at «konsekvensene vil være at det kommer til å bli nedleggelser i barnehagesektoren da det vil bli færre barn som har behov for det tilbudet. Kommunen vil få mindre behov for ansatte i barnehagen og noen vil bli fri for jobb. For meg: Hvis man blir fri for jobb, vil det eneste alternativet være å flytte til en annen plass.»

En lærer ved Andøy videregående skole «tenker at flytting av flystasjonen kan få følgerfor skolens drift. En reduksjon i folketallet vil også føre til en reduksjon i antall elever, og ka nføre til nedleggelse av skolen. Skolen har en landslinje–romteknologi-, en linje som vil stå ifare for nedleggelse, da en nedleggelse av flystasjonen kan medføre nedleggelse av ATC».

Revurderer å flytte firma

En person som jobber i helsesektoren, skriver at om Orion forsvinner «vil vi også miste viktig faglig kompetanse, da mange vil måtte flytte. Mange av beboerne våre vil oppleve at pårørende må flytte og få mindre besøk. Personlig vil jo mange av tilbudene og butikkene vi har på øya bli borte, og vil gjøre det mindre attraktivt å bo her. Familie og venner må flytte pga jobb. Skal man flytte, blir det vanskelig å få solgt hus. Ringvirkningene er mange og alvorlige, også for oss som ikke jobber på flystasjonen.»

Også en utflyttet andværing har uttalt seg:

«Driver egen bedrift i Stavanger og har hatt planer om å flytte den til Andenes! Nå er den avgjørelsen utsatt siden alt er usikkert med så mange arbeidsplasser som kan forsvinne! Da ville grunnlaget for inntjening bli berørt betraktelig! Jeg er veldig opptatt av at flystasjonen skal bestå her for de som allerede er bosatt og har sitt virke her! Er født og oppvokst på Andenes!»

Konklusjon: Tap og flukt

Andøy kommune konkluderer med at kommunen vil stå overfor noen alvorlige konsekvenser om Andøya flystasjon flyttes til Evenes, som følge av tap og flukt av kritisk kompetanse til å drifte maritimovervåkning i framtiden.

«I tillegg kan vi stå overfor en masseflukt av kompetanse fra andre fagmiljøer knyttet til Andøya flystasjon, og fra ulike fagmiljøer i samfunnet utenfor flystasjonen, som ASC, ATC, NAROM, barnehagene, skolene, helsesektoren, politiet med flere, og fra det private næringslivet i Andøy. De samfunnsmessige konsekvensene av en flytting av virksomheten kan ende med en rasering av det kompetente og bærekraftige Andøysamfunnet.»

Solsvik: – Alvorlig signal

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy mener undersøkelse bør være en tankevekker i Stortinget.

– Denne undersøkelsen gir et alvorlig signal om at situasjonen når det gjelder å beholde en kritisk MPA-kompetanse, med stor sannsynlighet ikke er slik man kan lese ut fra langtidsplanen, der man i stor grad forutsetter at den kritiske kompetansen vil flytte etter til Evenes, sier Solsvik til til aldrimer.no.