I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 22,005 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 26,4 øre.

Mandagens snittpris per kWh er 3,6 øre høyere enn søndag og 2,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen mandag på 26,4 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 2,5 øre lavere enn søndag og 1,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 43,3 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 16,6 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.