Snøskredet er tre meter høyt: – Skal gå greit å få ryddet så snart det er forsvarlig

foto