– Styresaken om «Tiltak for å skape bærekraft i Helse Nord​» har skapt stort engasjement, et engasjement jeg anerkjenner. Helsetjenesten er viktig for hele befolkningen, og det er viktig med bred samfunnsdebatt i denne saken. Som jeg har presentert i informasjonsmøter, og i styresaken, er mangel på fagfolk vår hovedutfordring, sier konstituert adm. direktør i Helse Nord, Marit Lind i en pressemelding onsdag.

Frem til nå har Helse Nord samlet fakta og gjort analyser av situasjonen. Dette situasjonsbildet er forsøkt formidlet på informasjonsmøter med mange av Helse Nords samarbeidspartnere. Her har kommunene vært invitert, heter det i meldingen.

– Styresaken foreslår ingen tiltak, men gir en situasjonsbeskrivelse og retning. Jeg vil understreke at vi enda ikke vet hva som blir de konkrete konsekvensene av endringsarbeidet vi skal i gang med. Når konkrete tiltak skal vurderes, vil berørte kommuner bli involvert. Arbeidet skal baseres på gode prosesser med risiko- og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte. Videre arbeid påbegynnes når styret har gjort vedtak om retningen, sier Lind.