– Det er jo sånn at vi har lyst på fortsettelsen, hvordan går det neste år?