Riksrevisjonen mener at bemanningssituasjonen på norske sykehus ikke er blitt bedre siden de slo alarm i 2019. Samtidig fungerer ikke alle nye IT-systemer.

Riksrevisjonen har fulgt opp sin rapport fra 2019 der den slo fast at situasjonen i Helsevesenet var alvorlig.

– Etter fire år – vel å merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget, og turnover er på samme nivå, skriver Riksrevisjonen.