– Vi er et langt steg nærmere realisering av nytt sykehjem, skriver ordfører og varaordfører i Sortland i en pressemelding.

Planene om nytt sykehjem i Sortland fikk et skudd for baugen da det tidligere i år ble klart at det ikke var penger igjen i Husbanken til investeringstilskudd, slik Sortland kommune hadde budsjettert med.

Nå kan det likevel komme tilskuddsmidler til bygging av sykehjemmet.

Ordfører Karl-Erling Nordlund fra Senterpartiet og varaordfører Tove Mette Bjørkmo fra Arbeiderpartiet, skriver i en pressemelding at regjeringen melder at de foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke potten for investeringstilskudd med 200 millioner kroner.

– Det kan bety at Sortland kan få godkjent søknaden om tilskudd til bygging av nytt sykehjem, skriver de.

Om Sortland kommune skulle bli prioritert vil det ha stor betydning for eldreomsorgen i Sortland kommune, og ikke minst for den økonomiske situasjonen i kommunen, står det i pressemeldingen.

– Det har vært gjort en stor jobb med påvirkning opp mot våre politikere i regjering, og vi er glade for at vi er blitt hørt, skriver de.

Sortland kommune manglet i februar plutselig 73 millioner kroner til det planlagte sykehjemmet, da man fikk avslag på søknaden om 72,8 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken.

Nå kan kommunen kanskje få godkjent søknaden likevel.

I en orientering til kommunestyret 17. februar, kom det frem at kommunen hadde fått signaler om at søknaden ville blitt godkjent, med et beregnet tilskudd på 72,8 millioner kroner, men Husbanken hadde allerede bevilget alle tilskuddsmidlene som var tilgjengelig for 2023.

Allerede da var det håpet at nye midler skulle gjøres tilgjengelig i revidert nasjonalbudsjett.

I mellomtiden har vedtaket om å sette igang byggingen av sykehjemmet stått på vent.

Det er nemlig ikke mulig å få godkjent søknad om tilskudd til byggeprosjekter som allerede er igang.