Fem måneders fengsel for bedrageri og ruskjøring

foto