Luftambulansen: Forventer flere forespørsler fra Vesterålen

foto