Slutter å sende farevarsel om mer enn ett døgn med regn