Disse eiendommene ble solgt i din kommune i januar

foto