Derfor har de muskler til å kjøpe «arvesølvet»

foto