Handelsparken snart klar for å bli utbygd. Nå leter Hadsel etter flere næringsområder

foto