– Vi har fått beskjed om at en maskinentreprenør har skadet en høyspentmast i området Høydalen. Vi har montører på tur ut, og det skal være sendt ut sms varsel til alle berørte, melder selskapet på sin Facebookside.

Videre oppdateringer vil komme på sms og selskapets hjemmeside, påpeker Vestall.