Det er kombinasjon av oppstart ferieavvikling, ubesatte stillinger og høyt belegg som gjør at vi har store utfordringer knyttet til tilstrekkelig bemanning gjennom sommeren. Utfordringen er særlig knyttet til sengeposter i Bodø og Vesterålen og laboratoriet i Vesterålen, heter det i en pressemelding fra Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset vil ta ny kontakt for dialog med de kommunene som har størst utfordring med å ta hjem utskrivningsklare pasienter. Dette vil være ett av flere tiltak for å opprettholde kapasitet til å ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter gjennom sommeren.

– Vi har pågående arbeid for å tilby «sommerjobb» til sykepleiere som i dag ikke arbeider innenfor helse, og ønsker samtidig å oppfordre pensjonister og sykepleiere/helsefagarbeidere som har mulighet til å stille opp som vikarer om å ta kontakt med vår HR-avdeling, sier kommunikasjonsrådgiver Helen K. Langfors Åsli.

Hun presiserer at de følger situasjonen nøye, og ser på ulike tiltak for å bedre situasjonen. Pasienter som har time skal møte opp som vanlig. Akutte innleggelser og behandling som ikke kan vente, går som normalt.