14 fikk forelegg etter kontroll i Kjerringnesdalen