Turist funnet kraftig nedkjølt på fjell i Trøndelag