Den rødgrønne regjeringen ga i fjor tilsagn om 40 millionerkroner i støtte til et vernebygg over "Finnmarken".

Da regjeringen Solberg tok over makten i fjor høst blebevilgningen strøket av budsjettet.

Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg hadde et visst håp omat vernebygget skulle dukke opp i revidert nasjonalbudsjett som bleoffentliggjort onsdag formiddag, men nei.

- Det var for såvidt ingen stor overraskelse, men jeg skullegjerne sett om ikke annet enn et oppstarttilskudd i det reviderte budsjettet.Nå får vi stole på at det kommer med i neste års budsjett, sier Freiberg.