Nå er det sikkert noen som har gjort det allerede. Men vi her i redaksjonen i SortlandsAvisa har ikke hørt mye. Vi har hørt litt under bordet, vi har forhørt oss. Men det er sørgelig få som på eget initiativ har klargjort hvor de står og hva de ønsker. I skrivende stund er det kun Christoffer Ellingsen i Rødt som har sagt noe klart og tydelig.

Vi snakker om kommunesammenslåing.

Arbeiderpartiet som har tradisjon for å svinge partipisken, har ikke klart å piske ut en offentlig mening om temaet i Sortland. Posisjonspartiene Høyre og Frp er kanskje ikke særlig vanskelig å gjette seg fram til standpunkt på, men også de har sittet stille i båten. Senterpartiet, som vi også vet hvor står i saken, har heller ikke lagt mye energi i å vise interesse for saken lokalt.

Foreløpig er vi tvunget til å gjette at lokalpartiene er av samme oppfatning som sine representanter på tinget.

For det har det kommet T Y D E L I G E signaler på hvor det bærer med kommunestrukturen i årene som kommer. Faktisk er året 2015 - neste år - gitt ekstra vekt.

Det skulle være marsjordre god nok som noen for samtlige politikere i Blåbyen og omlandet rundt.

Regionrådet skal utrede en sammenslåing. Vågan har vært på frierferd i Lødingen. Ordfører Grete Ellingsen blir nå med i et utvalg som skal se på kommunestrukturen i Nordland. Og regjeringen har kommet med tydelige signaler.

Likevel er det stille fra de folkevalgte i Sortland.

Hva befolkningen mener, er ikke vanskelig å si. En undersøkelse Infact gjorde i fjor sommer, viser at 53 prosent av befolkningen i Vesterålen ikke ønsker sammenslåing. 33 prosent er for.

Arne Ivar Mikalsen representerer Venstre i Hadsel og på fylket. Han er selv sentralstyremedlem i partiet. For ikke mange ukene siden gikk han ut og sa at han ikke kom til å bli forundret om nåværende kommunestyrer i Vesterålen ble de siste til å sitte ut sin periode.

Kanskje det er der hunden er begravd. Skal de som nå er Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og de andre partiene i Sortland ha størst mulig innflytelse i en kommende storkommune, er det en taktisk vurdering å sitte stille i båten. For i framtiden må de sanke stemmer fra hadselværinger, øksnesværinger, bøfjærdinger og andværinger. Da kan det lønne seg å holde munnen lukket, for en sterk fronting av kommunesammenslåing vil neppe falle i god jord hos majoriteten av velgerne i distriktskommunene.