– Det er medisinsk forsvarlig å flytte folk fra Ekren til Stokmarknes