- Vi følger nøye med og er klar over at det er prostituerte i regionen. Men vi kan ikke bare storme inn på et hotellrom og ta oss til rette. Vi er veldig nøye med detaljene. Når vi får inn tips, må vi vurdere om vi har informasjon nok til å gå videre med saken. Vi må være helt sikre på at vi har rett informasjon, sier Leif Håvard Halland ved Sortland lensmannskontor.

Korrekt framferd

Han understreker også at politiet er svært opptatt av korrekt framferd i forbindelse med aksjoner.

- Det er viktig at vi opptrer korrekt og på en human og høflig måte overfor dem som blir berammet. Vi fordømmer ikke og prøver å ta hensyn til menneskene, sier han.

- Dessuten kan prostitusjonssaker inneholde tragiske enkeltskjebner med de prostituerte. Det er mange hensyn å ta, sier han.

- Hva skjer med de prostituerte etter at noen har blitt arrestert for kjøp av sex?

- De blir bedt om å avslutte virksomheten. Deretter blir de lagt inn i systemet slik at andre politidistrikter og lensmannskontor har tilgang på informasjonen når de eventuelt reiser videre, sier Halland.

- Men dere tar dem ikke inn?

- Nei, det gjør vi ikke.

Ressurskrevende

Halland understreker at det er utfordrende for politiet å arbeide med prostitusjonssaker fordi det krever mye å komme til bunns i sakene.

- Det er vanskelig å ta dem som driver med prostitusjon. Det handler mye om ressurser i form av bemanning. Vi trenger folk til å utføre slike aksjoner, noe vi ikke alltid har nok av, sier han.

Eksakt hvor utbredt prostitusjon er i Vesterålen er vanskelig å si, men ifølge Halland har det vært en økning de siste par årene. Han understreker at politiet har fått bedre oversikt og har tilgang på mer informasjon enn tidligere. Både på grunn av eskortesider på nettet, der står hvor de prostituerte befinner seg til enhver tid, men også at de får inn tips.

- Det kan være ansatte ved overnattingsteder, men også andre som informerer. Vi har ganske god oversikt, understreker han.

-Alvorlige konsekvenser

Skulle noen føle seg fristet til å kjøpe seksuelle tjenester, oppfordrer Halland dem til å holde seg unna.

- Dette er straffbare handlinger, der risikoen for å bli tatt er stor. Konsekvensene kan bli alvorlige. Det er snakk om bøter opp mot 25.000 kroner. Selv om de aller fleste aksepterer boten på stedet, kan saken havne i rettssystemet dersom man ikke aksepterer den. Det kan ikke være noe særlig å ha en dom for sexkjøp på rullebladet, sier Halland.