Til stående applaus fra en fullsatt Nordic Hall, ble Forsvarets Musikkorps Nord-Norge fredag kveld tildelt Harstad Profileringspools høythengende Seire ved å dele-pris.

Prisen er vel fortjent, for det er en verdig prisvinner som mottar denne utmerkelsen i en krevende tid.

Divisjonsmusikernes engasjement på og utenfor scenen, i og utenfor tjeneste, oppfyller utvilsomt kriteriene som er nedfelt i statuttene. Det er også riktig som det pekes på i juryens begrunnelse.

Les også: Nok en strålende nyttårskonsert

Uten årets prisvinner ville både Harstad og resten av Nord-Norge merket en mangel og et savn. Landsdelen ville vært betydelig «fattigere», både i hverdag og fest.

Det er et godt og velvalgt tidspunkt for å synliggjøre hvor mye FMKN betyr for Harstad og Nord-Norge for øvrig. I sitt fagmilitære råd foreslår nemlig forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen å legge ned korpset i nord.

Fredagens prisutdeling under Harstadkonferansen Awards er derfor et sterkt og utvetydig signal til forsvarssjef, forsvarsminister og stortingspolitikere som i vårsesjonen skal behandle forsvarets langtidsplan: Dette handler om langt mer enn å legge ned et musikkorps.

En eventuell avvikling av divisjonsmusikken gir ringvirkninger langt inn i et lokalsamfunn som på flere områder har hatt stor glede av korpsets tilstedeværelse i 105 år. I dette perspektivet har Seire ved å dele-prisen aldri før hatt en større og viktigere symbolverdi etter at den ble innstiftet i 1999. Det må tas på alvor.

Det er imidlertid liten grunn til å rette skytset mot forsvarssjefen og hans fagmilitære råd. Med et forsvarsbudsjett på 49, 1 milliarder kroner, som utgjør 3,21 prosent av statsbudsjettet, hevder forsvarsledelsen at det er en krevende, for ikke å si umulig øvelse, å opprettholde et forsvar som skal holde landet fritt og trygt.

Til sammenligning har president Putin til hensikt å bruke 32,5 prosent av Russlands statsbudsjett på forsvar og sikkerhet i kommende femårsperiode.

Les også: Jula kom tidlig til Møysalen

Sett i lys av dette, er det forståelig at forsvarssjefen prioriterer kuler og krutt fremfor noter og marsjer.

De gode arguementer for å beholde Forsvarets Musikkorps Nord-Norge må derfor serveres på politikernes bord.

Det er de folkevalgte som har det avgjørende ord, og det er de som skal ta stilling til hvor slagkraftig forsvar dette landet skal ha. Men det er også de som må ta inn over seg og forstå hvordan et lokalsamfunn blir påvirket av deres beslutninger.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har uttalt at regjering og storting kan komme til å trosse forsvarssjefens råd på flere områder. Nedleggelsen av FMKN må være en av anbefalingene som utfordres.

Et vektig argument for dette ble fremført i Nordic Hall fredag kveld.